خدمات پس از فروش

http://charlotteskitchendiary.com/2012/08/21/apple-and-redcurrant-pie/feed/ خدمات پس از فروش چیست وشامل چه خدماتی می باشند. متن: خدماتی که پس از فروش محصول و برای رضایت و اطمینان مشتری ارائه می شود. این خدمات علاوه بر این که ضامن برای تولیدکنندگان است بلکه یکی از عوامل مهم و مؤثر هم برای رقابت در بازار جهانی می باشد. این خدمات شامل :حمل و نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری،تهیه و توزیع قطعات، آموزش، تضمین و یا تمام کارهایی که شرکت پس از فروش کالا برای رضایت مشتریانش انجام می دهد می باشد.

Buy Lorazepam From Uk

کلمه کلیدی خود را تایپ کنید